02/2018 – Žádost o poskytnutí informace o nákladech soudního sporu o neplatnosti výpovědi z pracovního poměru (přesná specifikace dotazu viz příloha)

Plné znění otázky

Odpověď na žádost

zpět