Odprodej dlouhodobého hmotného majetku

Nabízíme odprodej dlouhodobého hmotné majetku