Tato provozovna zajišťuje údržbu a opravy místních komunikací a chodníků v obvodě včetně dopravního značení.Dále zajišťuje provoz veřejných WC a parkoviště.

Provozovna zajišťuje:

 • opravy výtluků na živičných vozovkách pomocí nové technologie Silkot
 • opravy dlážděných a živičných chodníků
 • řezání spár živičných povrchů
 • opravy a budování kanalizačních vpustí a obrubníků
 • budování a montáže pevných dopravních značek i přenosného dopravního značení
 • provádění vodorovného dopravního značení
 • opravy dlážděných chodníků
 • drobné stavební a demoliční práce
 • opravy a budování zábradlí
 • opravy a výměny odpadkových košů
 • opravy květinových váz (žardiniéry)
 • údržbu a čištění kašen včetně desinfekce
 • montáže a demontáže prodejních stánků pro velikonoční a vánoční trhy aj.
 • instalace vánočních stromků
 • zajišťování oslav státních svátků (řecké ohně, instalace stojanů na věnce, čištění památníků)
 • elektrorevize a drobné elektroopravy
 • zajištění údržbářských prací pro všechny provozovny včetně objektu

 

Dále zajišťuje:

 • Provoz a údržba veřejných WC
  • u hotelu Imperial
  • podchod Frýdlantské mosty

placená parkoviště

 • zajišťuje provoz parkoviště na ul. Biskupské
 • zajišťuje provoz parkoviště na ul. Žofínská
 • zajišťuje provoz parkoviště na nám. Msgr. Šrámka
 • zajišťuje provoz parkoviště u nemocnice Fifejdy

KAMERY

Kamery

AKTUÁLNĚ

Provozní doba veřejných WC a parkovišť v období svátků
Aktuální provozní doba v období svátků prosinec 2018/leden 2019

Veřejná zakázka malého rozsahu - Posílení energetické výzbroje pro stánkový prodej Masarykovo nám., k.ú. Moravská Ostrava (UKONČENO)
Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Posílení energetické výzbroje pro stánkový prodej Masarykovo nám., k.ú. Moravská Ostrava

Všechny aktuality