Zimní údržba komunikací (ZÚK)

ZÚK 2021/2022

Rozhodnutím Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz číslo 3523/RMOb1822/56/21 byl schválen plán zimní údržby pro rok 2021 a 2022.

Nařízení města č. 7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a  průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.