Zimní údržba komunikací (ZÚK)

ZÚK 2020/2021

Rozhodnutím Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz číslo 2328/RMOb1822/37/20 byl schválen plán zimní údržby pro rok 2020 a 2021.

Nařízení města č. 7/2009, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a  průjezdních úseků silnic a vymezují úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí.