Veřejná zakázka malého rozsahu – Tlakové čištění 2022 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Tlakové čištění 2022

zadávací dokumentace

vzor smlouvy o dílo

krycí list nabídky

čestné prohlášení

čestné prohlášení k soc. odpovědnému plnění

Výsledky výběrového řízení:

seznam doručených a přijatých nabídek

protokol o otevírání obálek

protokol o jednání hodnotící komise

smlouva o dílo