Veřejná zakázka malého rozsahu – Modernizace a rekonstrukce VSS 2022 (ZRUŠENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Modernizace a rekonstrukce VSS 2022

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

situace č. 1

situace č. 2

vzor smlouvy o dílo

příloha č. 1 ke smlouvě o dílo

krycí list nabídky

čestné prohlášení k odpovědnému zadávání

čestné prohlášení o základní způsobilosti

veřejná zakázka zrušena