Dodávka asfaltových směsí a jejich recyklátů 2018 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka asfaltových směsí a jejich recyklátů 2018

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– kupní smlouva asfaltové směsi – příloha 2a zde

– kupní smlouva asfaltové recykláty – příloha 2b zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– vrácenka asfaltové směsi zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Smlouva A zde

– Smlouva B zde

– Čestné prohlášení ke střetu zájmů zde