Dodávka nákladního vozidla 4×2 včetně hákového nakladače kontejnerů a speciálních nástaveb 07-2018 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na : Dodávka nákladního vozidla 4×2 včetně hákového nakladače kontejnerů a speciálních nástaveb 07-2018

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– kupní smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise (první jednání) zde

– Protokol o jednání hodnotící komise (druhé jednání) zde

– Protokol o jednání hodnotící komise (třetí jednání) zde

– Kupní smlouva zde

– Čestné prohlášení ke střetu zájmů zde