Kosení trávníkových ploch v lokalitě zadní a přední Přívoz pro rok 2018 – podruhé (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Kosení trávníkových ploch v lokalitě zadní a přední Přívoz pro rok 2018 – podruhé

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– popis lokality zde

– čestné prohlášení 1 zde

– čestné prohlášení 2 zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Smlouva zde

– Čestné prohlášení ke střetu zájmů zde