Kosení trávníkových ploch v lokalitě zadní a přední Přívoz pro rok 2018 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Kosení trávníkových ploch v lokalitě zadní a přední Přívoz pro rok 2018

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– popis lokality zde

– čestné prohlášení 1 zde

– čestné prohlášení 2 zde

Výsledky výběrového řízení:

– Protokol o jednání hodnotící komise zde