Posypová sůl pro zimní údržbu 2018 – 2019 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Posypová sůl pro zimní údržbu 2018 – 2019

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Smlouva zde