Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodávka svislého dopravního značení, příslušenství a montáže – 2022 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka svislého dopravního značení, příslušenství a montáže – 2022

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

vzor rámcové smlouvy

krycí list nabídky

čestné prohlášení

čestné prohlášení k soc. odpovědnému plnění

Výsledky výběrového řízení:

seznam doručených nabídek

protokol o jednání hodnotící komise

protokol o otevírání obálek

rámcová kupní smlouva