Veřejná zakázka malého rozsahu – Čelní odmetače pro Multicar a ISEKI 2022 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Čelní odmetače pro Multicar a ISEKI 2022

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

krycí list

vzor kupní smlouvy

čestné prohlášení o základní způsobilosti

čestné prohlášení k odpovědnému zadávání

Výsledky VZMR:

seznam přijatých nabídek

protokol o otevírání obálek

protokol o jednání hodnotící komise

kupní smlouva

dodatek ke kupní smlouvě