Veřejná zakázka malého rozsahu – Chemické čištění zdí a podlah v podchodu Frýdlantských mostů II (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Chemické čištění zdí a podlah v podchodu Frýdlantských mostů II

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– smlouva o dílo zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Smlouva zde

– Čestné prohlášení ke střetu zájmů zde