Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodání 39 ks stromů pro výsadbu ul. Zborovská (ZRUŠENO)

! ZRUŠENO !

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu: Dodání 39 ks stromů pro výsadbu ul. Zborovská

Oznámení o zrušení zadávacího řízení

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde