Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodání a doplnění skleněných výplní do zastávkových čekáren 2019 (ZRUŠENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodání a doplnění skleněných výplní do zastávkových čekáren 2019

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– rámcová smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Veřejná zakázka zrušena zde