Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodání a pokládka kobercového trávníku – realizace výsadeb ul. Zborovská 2019 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodání a pokládka kobercového trávníku – realizace výsadeb ul. Zborovská 2019

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– smlouva o dílo zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– projektová dokumentace zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Smlouva o dílo zde