Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodání asfaltových směsí a jejich recyklátů 2022 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka asfaltových směsí a jejich recyklátů 2022

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

vrácenka

rámcová kupní smlouva asfaltové směsi – smlouva a

kupní smlouva asfaltové recykláty – smlouva b

krycí list nabídky

čestné prohlášení o základní způsobilosti

čestné prohlášení o sociálně odpovědném zadávání

Výsledky VZMR:

seznam doručených a přijatých nabídek

protokol o otevírání obálek

protokol o jednání hodnotící komise

rámcová kupní smlouva a

rámcová kupní smlouva b

dohoda o ukončení rámcové kupní smlouvy b