Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodání kontejnerů 2021 (UKONČENO)

protokol o jednání hodnotící komise protokol o otevírání obálek seznam doručených nabídekVyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodání kontejnerů 2021

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

vzor kupní smlouvy

krycí list nabídky

čestné prohlášení k odpovědnému zadávání

čestné prohlášení o základní způsobilosti

 

Výsledky VZMR:

seznam doručených nabídek

protokol o otevírání obálek

protokol o otevírání obálek

kupní smlouva