Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodání kotoučového štěpkovače 2019 – podruhé (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodání kotoučového štěpkovače 2019 – podruhé

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– kupní smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise I zde

– Protokol o jednání hodnotící komise II zde

– Kupní smlouva zde