Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodání osobních ochranných pracovních prostředků 2021 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodání osobních ochranných pracovních prostředků 2021

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

vzor kupní smlouvy (pracovní oděvy) 

vzor kupní smlouvy (pracovní obuv)

vzor kupní smlouvy (pracovní rukavice a ostatní OOPP)

specifikace předmětu plnění veřejné zakázky

spotřební koš (MS EXCEL)

krycí list

čestné prohlášení

označení a logo

vzor potisku

Výsledky výběrového řízení:

seznam doručených nabídek

protokol o jednání hodnotící komise I

protokol o jednání hodnotící komise II

kupní smlouva – Dodání OOPP 2021 – I. část: Pracovní oděvy

kupní smlouva – Dodání OOPP 2021 – II. část: Pracovní obuv

kupní smlouva – Dodání OOPP 2021 – III. část: Pracovní rukavice a ostatní