Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodání osobních ochranných pracovních prostředků 2022 – potřetí (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodání osobních ochranných pracovních prostředků 2022 – potřetí

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

krycí list

specifikace osobních ochranných pracovních prostředků

vzor rámcové kupní smlouvy

přílohy rámcové kupní smlouvy

čestné prohlášení o základní způsobilosti

čestné prohlášení k odpovědnému zadávání

označení a logo

vzor potisku

Výsledky výběrového řízení:

seznam doručených a přijatých nabídek

protokol o otevírání obálek

protokol o jednání hodnotící komise

rámcová kupní smlouva