Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodání rostlinného materiálu pro výsadbu II. etapy Husův sad – rok 2021 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodání rostlinného materiálu pro výsadbu II. etapy Husův sad – rok 2021

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

vzor kupní smlouvy

krycí list nabídky

čestné prohlášení o základní způsobilosti

Výsledky VZMR:

seznam doručených nabídek

protokol otevírání obálek

protokol hodnotící komise

kupní smlouva