Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodávka 1ks mechanického samohybného zařízení pro odstranění plevele a nečistot (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávku 1ks mechanického samohybného zařízení pro odstranění plevele a nečistot

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– kupní smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Kopie podepsané smlouvy zde