Veřejná zakázka malého rozsahu – dodávka 1ks ručně vedeného mechanického zařízení pro vytváření vodorovného dopravního značení (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka 1ks ručně vedeného mechanického zařízení pro vytváření vodorovného dopravního značení

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– kupní smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Kupní smlouva zde

– Čestné prohlášení ke střetu zájmů zde