Veřejná zakázka malého rozsahu – dodávka 1ks víceúčelového malotraktoru 2016 (UKONČENO – ZRUŠENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka 1ks víceúčelového malotraktoru 2016

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– kupní smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Vyrozumění o zrušení veřejné zakázky – víceúčelový malotraktor zde