Veřejná zakázka malého rozsahu – dodávka jednoúčelové sekačky s předním žacím ústrojím (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na : Dodávka jednoúčelové sekačky s předním žacím ústrojím

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– kupní smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Protokol o 2. jednání hodnotící komise zde

– Kupní smlouva zde

– Čestné prohlášení ke střetu zájmů zde

– Výzva k vysvětlení nabídky zde

– Zápis z jednání zde

– dohoda o odstoupení od smlouvy zde