Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodávka kolového teleskopického manipulátoru 08/2017 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na : Dodávka kolového teleskopického manipulátoru 08/2017

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– kupní smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– dodatečná informace k zadávací dokumentaci č. 1 zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Kupní smlouva zde

– Čestné prohlášení ke střetu zájmů zde