Veřejná zakázka malého rozsahu – dodávka kontejnerů 2016 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávku kontejnerů 2016

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– kupní smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Doplněno:

– dodatečné informace k zadávací dokumentaci zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Kopie podepsané smlouvy zde

– Dodatek ke kupní smlouvě zde