Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodávka profesionálních podlahových mycích strojů (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka profesionálních podlahových mycích strojů

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– kupní smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce zde

– dodatečná informace č. 2 k veřejné zakázce zde

– dodatečná informace č. 3 k veřejné zakázce zde

– Prodloužení lhůty pro podání nabídek – dodatečná informace č.4 zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Kupní smlouva zde

– Čestné prohlášení ke střetu zájmů zde