Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodávka rostinného materiálu pro dosadby mobilních nádob, růží rok 2017 – 2018 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na : Dodávka rostinného materiálu pro dosadby mobilních nádob, růží rok 2017 – 2018

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– specifikace a množství rostlinného materiálu zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Smlouva zde

– Čestné prohlášení ke střetu zájmů zde