Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodávka rostlinného materiálu – dosadby keře a růže – jaro 2016 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka rostlinného materiálu – dosadby keře a růže – jaro 2016

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Smlouva zde