Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodávka sedáků a opěrek pro lavičky 2019 – podruhé (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku na : Dodávka sedáků a opěrek pro lavičky 2019 – podruhé

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– kupní smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Smlouva zde