Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodávka svislého dopravního značení, příslušenství a montáže – 2021 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka svislého dopravního značení, příslušenství a montáže – 2021

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

vzor rámcové smlouvy

krycí list nabídky

čestné prohlášení

Výsledky výběrového řízení

seznam doručených nabídek

protokol o jednání hodnotící komise

protokol o otevírání obálek

rámcová smlouva o dílo