Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodávka zahradnických produktů – letniček a ostatního materiálu pro rok 2022 (ZRUŠENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka zahradnických produktů – letniček a ostatního materiálu pro rok 2022

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

specifikace výsadby

vzor kupní smlouvy

krycí list

čestné prohlášení o základní způsobilosti

čestné prohlášení k odpovědnému zadávání

Výsledky výběrového řízení:

veřejná zakázka zrušena