Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodávka zahradnických produktů – letniček a ostatního výsadbového materiálu pro rok 2019 – 2021 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na : Dodávka zahradnických produktů – letniček a ostatního výsadbového materiálu pro rok 2019 – 2021

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– kupní smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– specifikace rostlinného materiálu zde

– parametry rostlin zde

– příloha č. 1 zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise 1 zde

– Protokol o jednání hodnotící komise 2 zde

– Kupní smlouva zde