Veřejná zakázka malého rozsahu – Dodávka zahradnických produktů – letniček a ostatního výsadbového materiálu (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Dodávka zahradnických produktů – letniček a ostatního výsadbového materiálu

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– příloha č. 1 – specifikace rostlinného materiálu zde

– příloha č. 2 – parametry rostlin zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Smlouva zde