Veřejná zakázka malého rozsahu – Elektrická výzbroj vánočních stánků dle zadání – pro prodej a vaření (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Elektrická výzbroj vánočních stánků dle zadání – pro prodej a vaření

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– smlouva o dílo zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– situační nákres stánku zde

– Vánoční stánky TSMOaP -Prodej zde

– Vánoční stánky TSMOaP -Vaření zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Smlouva zde

– Čestné prohlášení ke střetu zájmů zde