Veřejná zakázka malého rozsahu – Energetické posílení přívodu NN pro zajištění sportovních a kulturních akcí na Masarykově náměstí (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Energetické posílení přívodu NN pro zajištění sportovních a kulturních akcí na Masarykově náměstí

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– smlouva o dílo zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– technická zpráva zde

– kašna Masarykovo náměstí PD elektro TZ zde

– kolektor – rozvaděče – schéma rozvaděčů zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Smlouva zde

– Čestné prohlášení ke střetu zájmů zde