Veřejná zakázka malého rozsahu – Generální oprava Multicar M26 A (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Generální oprava Multicar M26 A

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

vzor smlouvy o dílo

krycí list nabídky

čestné prohlášení k odpovědnému zadávání

čestné prohlášení o základní způsobilosti

 

Výsledky VZMR:

seznam přijatých nabídek

protokol o otevírání obálek

protokol hodnotící komise

smlouva o dílo