Veřejná zakázka malého rozsahu – Komunální elektrické vysavače 2022

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

krycí list

vzor kupní smlouvy

čestné prohlášení o základní způsobilosti

čestné prohlášení k odpovědnému zadávání