Veřejná zakázka malého rozsahu – Kontejnerový hákový nosič pro vozidlo MAN (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Kontejnerový hákový nosič pro vozidlo MAN

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– kupní smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Změna zadávací dokumentace a nové přílohy:

– popis změn zde

– zadávací dokumentace – nová zde

– kupní smlouva – nová zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Smlouva zde