Veřejná zakázka malého rozsahu – kosení trávníkových ploch (3 pokosy) v lokalitě Šalamouna pro rok 2016 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na : Kosení trávníkových ploch (3 pokosy) v lokalitě Šalamouna pro rok 2016

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– smlouva zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– čestné prohlášení k technickému vybavení zde

– mapový podklad zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Kopie podepsané smlouvy zde