Veřejná zakázka malého rozsahu – Malotraktor pro zimní údržbu 2022 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Malotraktor pro zimní údržbu 2022

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

vzor kupní smlouvy

krycí list

čestné prohlášení o základní způsobilosti

čestné prohlášení k odpovědnému zadávání

Změna zadávací dokumentace a nové přílohy (I.-II.):

popis změn 

zadávací dokumentace 

vzor kupní smlouvy

Výsledky VZMR:

seznam doručených nabídek

protokol o otevírání obálek

protokol o jednání hodnotící komise

kupní smlouva

– dodatek č. 1 ke kupní smlouvě