Veřejná zakázka malého rozsahu – Malotraktor pro zimní údržbu 2022

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Malotraktor pro zimní údržbu 2022

Přílohy zadávací dokumentace:

zadávací dokumentace

vzor kupní smlouvy

krycí list

čestné prohlášení o základní způsobilosti

čestné prohlášení k odpovědnému zadávání

Změna zadávací dokumentace a nové přílohy:

– popis změn zde

– zadávací dokumentace – nová zde

kupní smlouva – nová