Veřejná zakázka malého rozsahu – Malování šikmin a výstupů na peróny s antivandal nátěrem (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na : Malování šikmin a výstupů na peróny s antivandal nátěrem

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– smlouva o dílo zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Smlouva zde

– Čestné prohlášení ke střetu zájmů zde