Veřejná zakázka malého rozsahu – obnova vodorovného dopravního značení (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Obnova vodorovného dopravního značení

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– příloha č. 1A zadávací dokumentace zde

– příloha č. 1B zadávací dokumentace zde

– příloha č. 1C zadávací dokumentace zde

– příloha č. 1D zadávací dokumentace zde

– smlouva o dílo – nahrazena upravenou dle dodatečné informace č. 1 (níže)

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– dodatečná informace č. 1 k veřejné zakázce zde

– opravená smlouva o dílo zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Ostoupení od smlouvy zde

– Vyjádření EVB zde

– Smlouva o dílo zde