Veřejná zakázka malého rozsahu – Odstranění svislých opláštění zastřešení Frýdlantských mostů – havarijní stav (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Odstranění svislých opláštění zastřešení Frýdlantských mostů – havarijní stav

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– mapový podklad zde

– smlouva o dílo zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Smlouva o dílo zde