Veřejná zakázka malého rozsahu – Oprava dlažby – centrum (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Oprava dlažby – centrum

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– smlouva o dílo zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

Podrobné informace k jednotlivým lokalitám oprav – mapy s vyznačením opravovaných míst, specifikace opravovaného místa, slepý rozpočet :

– Příloha č. 1 – Masarykovo náměstí zde

– příloha č. 2. – Jiráskovo náměstí zde

– příloha č. 3 – ul. Zámecká zde

Dokumenty ke stažení :

– fotodokumentace stávajícího stavu všech lokalit oprav, slepé rozpočty všech lokalit oprav v editovatelném formátu *.xls stáhnout (heslo: tsmoap)

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Smlouva o dílo zde