Veřejná zakázka malého rozsahu – Oprava ulice Zámecká a Puchmajerova 2019 (ZRUŠENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na: Oprava ulice Zámecká a Puchmajerova 2019

Přílohy zadávací dokumentace:

– zadávací dokumentace zde

– Smlouva o dílo zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– příloha – mapový podklad, slepý rozpočet zde

Výsledky výběrového řízení:

– Veřejná zakázka zrušena zde