Veřejná zakázka malého rozsahu – Oprava zpevněné plochy v areálu MŠ Blahoslavova 6 (UKONČENO)

Vyhlašujeme veřejnou zakázku malého rozsahu na : Oprava zpevněné plochy v areálu MŠ Blahoslavova 6

Přílohy zadávací dokumentace:

– výzva k podání nabídky zde

– smlouva o dílo zde

– krycí list nabídky zde

– čestné prohlášení zde

– slepý rozpočet – výkaz výměr zde

– kompletní projektová dokumentace včetně výkazu výměr ke stažení zde

(heslo pro stažení: tsmoap, stažení je možné pouze do 15.4.2017)

Výsledky výběrového řízení:

– Seznam doručených a přijatých nabídek zde

– Protokol o otevírání obálek zde

– Protokol o jednání hodnotící komise zde

– Smlouva o dílo zde